Mellan juni till oktober 2020 genomfördes vetenskaplig provtagning i ett antal grunda vikar längs Svealandskusten. Syftet med undersökningarna var att få en uppdaterad överblick över miljötillståndet generellt i grunda vikar i skärgårdsområden, samt att hitta åtgärdsvikar till projektet Levande vikar. Forskarna undersökte vattenkvalitet, fiskbestånd och bottenvegetation i totalt 25 vikar. Under 2021 kommer omkring 9 av de 25 vikarna att undersökas vidare för att få ett tillräckligt bra dataunderlag för att kunna göra det slutliga urvalet av åtgärdsvikar och kontrollvikar att arbeta vidare med inom projektet, och identifiera vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att återfå ett bra miljötillstånd i vikarna.

Nu är de första resultaten från sommarens undersökningar klara och vi på stiftelsen och Stockholms universitet vill tacka alla fiskerättsägare som gav sitt tillstånd att genomföra de vetenskapliga undersökningarna i vikarna! Resultat och en beskrivning av det fortsatta arbetet för att förbättra miljön i grunda vikar presenteras i rapporten här.