Bedriver du samhälls- eller naturvetenskaplig forskning som har potential att leda till åtgärder för en friskare Östersjö, som skapar samhällsnytta och kan komma att ligga till grund för en bättre förvaltning av vårt innanhav? Missa då inte möjligheten att söka finansiering genom BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier där vi årligen delar ut upp till 5 miljoner kronor till 5–8 projekt som bidrar till en levande Östersjö. Vi välkomnar ansökningar från olika forskningsområden och projekt som har en tydlig koppling till konkreta åtgärder, har en innovativ ansats och som kan bidra med ny, eller vidareutveckla befintlig kunskap.

2024 års utlysning öppnar 2 april och sista ansökningsdag är 2 september 2024.

Läs mer och ansök på sidan Program för forskningsprojekt och förstudier.