BalticWaters finansierar två nya projekt som ska bidra med ny kunskap för en friskare Östersjö:

Bok om Östersjön – hur blev det så här?

Trots att Östersjön är en av världens mest studerade hav nyttjas det inte hållbart. Vetenskapsjournalisten Henrik Hamrén ska under 2 års tid undersöka de mekanismer och underliggande strukturer – politiska, ekonomiska och psykologiska – som driver på ett ohållbart nyttjande av havets resurser, vilket ska sammanställas i en bok. Läs mer om projektet här.

Analys av beståndsstrukturen hos sill och skarpsill

Sill och skarpsill har en central roll i Östersjöns ekosystem. Efter årtionden av intensivt fiske har bestånden minskat vilket kan få konsekvenser för näringskedjan i innanhavet. För att inte fiska ut lokala bestånd krävs god kunskap om beståndsstrukturen, det vill säga förekomsten av olika bestånd och deras vandringsmönster. Forskarna i projektet ”Analys av beståndsstrukturen hos sill och skarpsill” ska därför kartlägga beståndstruktur hos sill och skarpsill i Östersjön – ett samarbete som genomförs av Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, SLU Aqua och Marint centrum i Simrishamn.  Läs mer om projektet här.