I senaste numret av ICON finns ett läsvärt reportage om det storskaliga svenska fisket i Östersjön – ett fiske som tömmer havet på fisk samtidigt som det kostar skattebetalarna över 600 miljoner kronor årligen. Ett fåtal yrkesfiskare tjänar på det, samtidigt som fiskbestånden utarmas och kustfiskarna står utan fångst. Journalisten Marcus Lundblad-Joons har intervjuat flera tongivande aktörer både inom det storskaliga yrkesfisket, forskarvärlden och miljöorganisationer för att ta reda på varför det kan finnas så olika åsikter om det storskaliga fisket och varför det får fortgå. Illustration: Fredrik Tjernström.