Torsken i östra Östersjön börjar leka i maj/juni, men för att undersöka om torskarna kan leka och ägg befruktas inom projektet ReCod, har vissa av fiskarna på Ar levt med ljusförhållanden som simulerar senvår. Det har lett till att torsklek startat, ägg blivit befruktade och små torsklarver utvecklas! Det är fina nyheter som visar att det finns goda förutsättningar för naturlig torsklek på stationen senare i vår. Målet är att torsklarverna från den naturliga leken ska sättas ut under sommaren på utvalda platser i Östersjön.

Torsklarverna som kläcks redan nu kommer vara viktiga för forskarna inom projektet. Bland annat för att undersöka deras livskraft, metod för märkning för återfångst och acklimatisering till förhållandena som råder på utsättningsplatserna samt test av utsättning. I filmen ser vi ägg som enbart varit befruktade i några timmar (några friska ägg och några defekta) samt befruktade ägg där små larver börjat utvecklas.


Vill du veta mer om ReCod och göra ett virtuellt besök på forskningsstationen Ar? Kika då in på https://recod.balticwaters.org/


ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader Gute, Region Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse.