Östersjötorsken leker i maj-augusti och nu har romantiken nått forskningsstationen Ar där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs!

– Leken är i full gång, det är nästan så man blir generad, säger Johanna Fröjd, projektledare för ReCod, och skrattar.

Detta är andra året som torskar från Östersjöns östra bestånden leker på forskningsstationen. Under parningsdansen simmar honan efter hanen i cirklar då han lockar med sitt ljud och efter en tid simmar honan upp mot ytan. Hanen simmar efter upp på honans rygg och glider ner vid sidan av henne. Det slutar med att hanen ligger under honan och de lägger magarna tätt mot varandra. Därefter sker befruktningen då honan släpper ut sina ägg och hanen sina spermier.

Nytt för i år är att antalet inkubationsenheter, småbassänger där befruktade torskägg förvaras tills de kläcks och sätts ut i Östersjön, har ökat markant.

– Förra året producerades så stora mängder befruktade ägg att vi hade svårt att ta hand om dem. Därför har vi i år dubblerat antalet inkubationsenheter, säger Johanna.

Målet är att sätta ut ca 1,5 miljoner torsklarver under säsongen. Och det lär inte bli några problem med tanke på hur många ägg som produceras per dag.

– Trots att vi bara är i början av säsongen så produceras redan nu 800 000 ägg per dag, säger Johanna.

Utsättningarna sker när larverna är 4-6 dagar gamla, innan de har förbrukat sin gulesäck men hunnit lära sig att simma. Första utsättningarna är planerade till i början av juni och kommer ske i Tvären, en havsvik utanför Nyköping, där torsk funnits förr. Nu håller vi tummarna för en fortsatt lyckad lek!

Videon visar en nykläckt torsklarv med gulesäck. Gulesäcken innehåller all den näring som larven behöver de första dagarna. När gulesäcken är förbrukad börjar torsklarven äta djurplankton. Video: Johanna Fröjd, BalticWaters.

Om ReCod
Projektet genomför på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Målet med ReCod är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader GuteRegion GotlandSveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet som pågår mellan år 2020 – 2025.

Vill du veta mer? Kika in på projektet hemsida.