I september i år började de första traineerna på stiftelsens ”Traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer”. Med programmet vill BalticWaters ge nyexaminerade samhällsvetare en fördjupad förståelse om dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna, att på sina kommande arbetsplatser, verka för en grön omställning.

Under traineeperioden har de nyexaminerade studenterna Vilma Johansson och Amanda Öberg träffat forskare och riksdagsledamöter för att få mer kunskap om Östersjöfrågor och om hur forskningsrön kan användas i beslutsfattande. De har sedan fått omsätta sina nya kunskaper i arbetet med ett policypapper med fokus på fisket.

Vi är verkligen nöjda med programmet. Vi har fått med oss en stabil grund vad gäller miljöfrågor, speciellt frågor relaterade till Östersjön. BalticWaters tre demonstrationsprojekt har varit viktiga för att få ett övergripande helhetsperspektiv på Östersjöns utmaningar, säger Vilma.

Bild: Amanda och Vilma

Under den sista månaden av traineeprogrammet har Vilma och Amanda fördjupat sig i en fråga och skrivit ett policypapper som de presenterat för stiftelsens styrelse.

Vi har fördjupat oss i fiskefrågan och vad som behöver göras för att vända den negativa utvecklingen i Östersjön. Vi har fått förståelse för komplexiteten i miljöfrågorna och att miljön ofta får ge vika för sociala och ekonomiska intressen. Det är speciella frågor som kräver mycket kunskap, ihärdighet och långsiktiga strategier, säger Amanda.

Vi känner båda efter programmet att vi vill fortsätta jobba med miljöfrågor. Det har varit motiverande och inspirerande att få följa stiftelsens arbete under hösten och förstå att det faktiskt spelar roll för utvecklingen mot ett friskare hav, säger Vilma.

Härnäst kommer Amanda starta en anställning som forskningskommunikatör vid Institutionen för mark och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet och Vilma kommer påbörja en praktik på North Sweden European Office i Bryssel. Vi önskar Vilma och Amanda stort lycka till och hoppas våra vägar kommer korsas många gånger i framtiden!


Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet vänder sig till nyexaminerade jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger och pågår i tre månader. Under hösten 2022 kommer stiftelsen ta emot 2 nya traineer, så håll utkik på vår hemsida.