Institutionen för ekologi och genetik på Uppsala universitet söker kandidater för två doktorandprojekt inom projektet ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” i zooekologi.

Den ena doktorandtjänsten fokuserar på metodiken för att producera och introducera torskägg och larver i Östersjön samt på uppföljning av utsättningar i fält. Den andra doktorandtjänsten inriktar sig på fenotypisk och genetisk variation i tidig livshistoria av Östersjötorsk med fokus på hur den marina miljön påverkar torskägg och larver och potentialen att öka överlevnaden genom dessa stadier. Ett annat tema är fenotypisk och genetisk variation inom det östra beståndet av torsk i Östersjön.

Tjänsterna är baserade på Campus Gotland med laboratorie- och fältarbete på forskningsstationen Ar. Sista ansökningsdagen är 8 mars.

Läs mer om tjänsterna och ansök på Uppsala universitets hemsida.