Flera av Östersjöns arter står inför ett akut hot. Torskbestånden har kollapsat, nio av tio gäddor har försvunnit under 2000-talet och sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med en tredjedel på bara fyra år. Flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror.

Fiskbeståndens tillbakagång påverkar inte bara ekosystemen, utan ger även ekonomiska, sociala och kulturella effekter för samhällen som är beroende av fiske eller fisketurism. Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel av fiskebåtarna under bara ett år (Källa: uppgifter som BalticWaters begärt ut från Havs- och Vattenmyndigheten.) Ändå fångades nästan lika mycket fisk, då kvoterna sattes högt och de 20 största fartygen som fiskar för foder står för 95 procent av fisket.

I det här dokumentet sammanfattar vi fakta om fisket i Östersjön, hur det påverkar ekosystemet och vilka nödvändiga åtgärder och utredningar som behövs under 2023 för att minska fiskets negativa påverkan på Östersjöns miljö.

Tidigare versioner av Vägen framåt

Vägen framåt – Nödvändiga åtgärder för fiskeripolitiken i Östersjön 2022-2026 (Publicerad september 2022)
Vägen framåt – Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022. (Publicerad januari 2022)