Förra året startade stiftelsen ett traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer. Målet med programmet är att öka kunskapen om miljöfrågor hos nyligen examinerade samhällsvetare och visa hur konkreta åtgärder kan bidra till ett friskare hav. Förhoppningen är att kunskaperna dels ska vara en konkurrensfördel för traineerna när de söker anställning, dels att deras engagemang ska sprida sig till framtida arbetsplatser.

Fyra månader efter att Amanda och Vilma, stiftelsens första traineer, avslutat programmet fick vi äntligen möjlighet att ses igen och höra vad de har för sig idag. Det känns som ingen tid har gått sen sist, samtidigt har det hänt mycket i Amanda och Vilmas liv. Vilma är uppkopplad från Bryssel där hon är Blue Book-trainee på EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG MARE), och Amanda har tagit sig till Stockholm från sitt arbete i Uppsala som forskningskommunikatör på institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Nu när det gått lite tid sedan ni gick programmet, hur ser ni tillbaka på tiden som traineer?

– Det var en intensiv och rolig tid med extremt många spännande möten. Vi fick träffa experter, forskare och politiker vilket är en unik möjlighet. Som färdigstuderad samhällsvetare är det lätt att tänka att man aldrig kommer kunna lära sig särskilt mycket om miljöfrågor i jämförelse med till exempel agronomer eller miljövetare, men traineeprogrammet var en otrolig möjlighet att ta igen lite av den kunskapen, säger Vilma.

Amanda håller med.

– Jag lärde mig så mycket under den tiden som programmet pågick. Det är väldigt värdefullt att få en grundkunskap i miljöfrågor och insikt i de målkonflikter som finns kopplat till våra naturresurser. Det är ett otroligt komplicerat landskap men det går inte bortse från det om man vill göra skillnad, säger Amanda.

Upplever ni att ni haft en fördel av att ni gått traineeprogrammet i era nuvarande arbetsroller?

– Absolut! Jag tror att traineeprogrammet på BalticWaters var en tydligt bidragande faktor till att jag fick min tjänst på SLU, säger Amanda. Men tröskeln var också lägre när jag väl började arbeta – jag har en grundkunskap nu som gjorde att jag snabbare kom in i rollen.

Vilma håller med.

– Fiskeripolitiska frågor är komplexa och tack vare traineeprogrammet hade jag förkunskaper som är värdefulla för mig i de arbetsuppgifter jag gör idag, säger Vilma.

Vad har ni tagit med er från traineeprogrammet?

– Jag lärde mig mycket om policyarbete och hur komplext det faktiskt är när det kommer till miljöfrågor. Jag har fått en större förståelse för olika aktörer som arbetar med frågorna och framför allt en inblick i praktisk forskning i fält – något som annars är svårt att få inblick i när man är samhällsvetare, säger Amanda.

– Jag har fått mersmak för att göra skillnad! Det har varit otroligt hoppfullt att vara på BalticWaters och se hur ni påverkar till en förändring för ett friskare hav, säger Vilma.

Både Vilma och Amanda är överens om att programmet har gett dem något de inte hade väntat sig – ett starkare självförtroende.

– Jag upplevde att jag kunde lite om miljöfrågor och miljöpolitik innan jag påbörjade programmet, men på bara tre månader lärde jag mig otroligt mycket. Insikten att det är möjligt att snabbt bygga på sin kunskap har gett mig ett starkare självförtroende, säger Vilma.

Vad skulle ni vilja säga till någon som funderar på att söka traineeprogrammet till hösten?

– Våga sök! Det är komplicerade frågor, men det fina är att man får en otrolig möjlighet att sätta sig in i dem. Det krävs inga djupa förkunskaper, bara ett stort intresse, säger Vilma.

-Är man miljöintresserad är det här ett program för dig! Programmet är kopplat till Östersjön, men policyarbetet och ekosystemtänket är applicerbara på alla miljöfrågor, säger Amanda.

Vi på BalticWaters är otroligt tacksamma över att ha fått möjligheten att lära känna Amanda och Vilma. Nu ser vi fram emot att få ta emot två nya traineer under hösten! Är du nyexaminerad samhällsvetare som brinner för miljö- och policyfrågor? Läs då mer om programmet här.