Torskleken är i full gång på forskningsstationen Ar på Gotland och dagligen kläcks stora mängder larver fram. I veckan var det därför äntligen dags för årets första utsättning! Torsklarverna, som har kläckts fram inom projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, är 4-6 dagar gamla. De har ännu inte förbrukat sin gulesäck men har hunnit lära sig att simma.

Utsättningarna pågår under sommaren och 150 000 – 200 000 larver sätts ut per utsättning. Larverna förs försiktigt över till utsättningsenheten, som sedan sänks ned till ca 25 meters djup. På enhetens vajer sitter en vikt, som när den släpps och når ned till enheten, öppnar luckan och släpper ut alla torsklarver.

Under sommaren kommer även provfisken genomföras. Hoppet är att återfånga torsklarver som överlevt och klarat av att börja äta på egen hand.

Vi önskar larverna ett stort lycka till!

Om ReCod
Projektet genomför på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Målet med ReCod är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader GuteRegion GotlandSveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet som pågår mellan år 2020 – 2025.

Vill du veta mer? Kika in på projektet hemsida.