Idag publicerades artikeln ”Vinst för samhället att stoppa storskaliga Östersjöfisket” i DN Debatt undertecknat Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Better future economics, Per Larsson, professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet och Konrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020. De två sistnämnda ingår även i BalticWaters styrelse.

Debattörerna har analyserat det storskaliga fisket i Östersjön och fastslår att det inte bidrar till samhällsekonomin, snarare tvärtom. Statens kostnader är mångdubbelt högre än det storskaliga fiskets bidrag till ekonomin, samtidigt som kustsamhällen utarmas när det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket trängs tillbaka. Debattörerna menar att det är hög tid att myndigheterna slutar sprida myter om fiskets samhällsvinster samtidigt som de bör få i uppdrag att undersöka vad Sverige kan göra för att bromsa det storskaliga fisket i Östersjön till förmån för ett småskaligt kustfiske och ett levande fritidsfiske.

Läs artikeln Vinst för samhället att stoppa storskaliga Östersjöfisket här.