För nästan tre år sedan startades stiftelsen BalticWaters2030. Mycket har hänt sedan dess – demonstrationsprojekten pågår för fullt, nya forskningsprojekt har initierats och fler kunskapsbyggande program har startat. Och nu uppdateras även stiftelsens namn och logotyp.

– Både vi själva, samarbetspartners och media kallar oss för BalticWaters, därför kändes det naturligt att även officiellt ta bort årtalet från namnet, säger Konrad Stralka, verkställande direktör på stiftelsen.

Årtalet 2030 i stiftelsens namn är en referens till FN:s globala mål och Agenda 2030 där stiftelsens arbete ska bidra till fyra av målen. Då många trodde året var ett slutår för stiftelsen så beslutades att ta bort det från namnet. Stiftelsen planerar att fortsätta sitt arbete långt efter 2030.

– Självfallet kommer vi fortsätta att arbeta precis som förut – uthålligt, handlingskraftigt och politiskt oberoende för att nå visionen om en levande Östersjö, säger Konrad.