BalticWaters åter invalda i EU-kommitté för Östersjöfisket

Det förnyade mandatet ger BalticWaters möjlighet att fortsatt verka för en hållbar fiskeripolitik, exempelvis genom att i ett tidigt skede påverka fiskekvoterna i Östersjön och lyfta behovet av utökade vetenskapliga råd från Internationella havsforskningsrådet (ICES).

Restaurering av ekosystem inte bara viktigt för miljön

I en ny rapport från HaV har erfarenheter från åtgärdsrestaurering samlats. En del av rapporten lyfter projektet Levande vikars arbete med att inkludera sociala dimensioner i åtgärdsarbetet – något som ofta glöms bort, men kan ha en stor effekt på resultatet.

Torskens återkomst i Gävlebuken

BalticWaters, tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg, vill testa om det går att återetablera torsken i Gävlebukten. Detta unika experiment möjliggörs med finansiering från Ålandsbanken.

Möt vår nya omvärldsanalytiker

Vi önskar Amanda Öberg varmt välkommen (tillbaka) till BalticWaters! Amanda kommer arbeta som omvärldsanalytiker med fokus på fiske och fiskeripolitik.

En unik finansiär av Östersjöforskning

På kort tid har BalticWaters etablerat sig som en viktig forskningsfinansiär. Som privat aktör spelar stiftelsen en viktig roll i att snabba på kunskapsuppbyggnaden om Östersjöns känsliga ekosystem. Vi ser också till att kunskapen sprids och gör skillnad i besluten om Östersjön.

Bottentrålningens klimatpåverkan i Östersjön

Sedimentbottnar i Östersjön kan spela en viktig roll som kolsänkor. Men hur påverkar bottentrålning Östersjöns förmåga att binda och lagra kol? Det ska Clare Bradshaw undersöka i ett nytt projekt finansierat av BalticWaters.