Efter en stark nedgång i många fiskbestånd var riksdagspartierna i november 2021 överens om att trålgränsen ”skyndsamt” borde flyttas ut till tolv sjömil utanför Sveriges kust. I den nya regeringsförklaringen fastslår Kristersson att gränsen ska flyttas ut för storskaligt trålfiske. Utflytten förutsätter nya direktiv till Havs- och vattenmyndigheten och en förändring av ett tidigare regeringsuppdrag.

Efter en stor politisk enighet om utflyttad trålgräns kom ett utvattnat beslut från förra regeringen – trålgränsen ska flyttas ut, men på prov och i avgränsade försöksområden längs ostkusten inom ramen för ett vetenskapligt projekt. Under ett riksdagsseminarium diskuterades projektet och dess många utmaningar kring tid, miljö och artskydd, områden och juridik.

Seminariet lyfte fram tydliga osäkerheter, och att projektet inte kan ses som en lösning för att återhämta de svaga bestånden i Östersjön. Slutsatsen var att snabba åtgärder behövs, med sänkt fisketryck och skyddade områden.

Därför välkomnades beskedet om utflyttad trålgräns för det storskaliga fisket i den nya regeringsförklaringen av fiskare, forskare, länsstyrelser och miljöorganisationer. I slutet av året kommer myndigheterna att få nya regleringsbrev av regeringen, där den nödvändiga förändringen borde aviseras.

Läs mer om utflytt av trålgränsen i Östersjöbrief 31.