En utflyttad trålgräns som ett vetenskapligt experiment – hur fungerar det egentligen? Det var temat under ett seminarium den 8 juni där talarna slog fast att projektet har många utmaningar framför sig, och att det inte får stå i vägen för att införa fler åtgärder för att skydda Östersjöns fiskarter och ekosystem. 

Efter en stark nedgång i många fiskbestånd var riksdagspartierna i november 2021 överens om att trålgränsen ”skyndsamt” borde flyttas ut till tolv nautiska mil utanför Sveriges kust. Sedan dess har även Havs- och Vattenmyndigheten rekommenderat en utflyttad trålgräns, och därefter kom beskedet från regeringen. Trålgränsen ska flyttas ut, men på prov och i avgränsade försöksområden längs ostkusten inom ramen för ett vetenskapligt projekt. 

Projektet diskuterades under ett riksdagsseminarium på världshavsdagen 8 juni 2022 som Elin Segerlind (V) och Betty Malmberg (M) stod värdar för och där Mats Svensson (HaV), Ulf Bergström (SLU Aqua), David Langlet (Uppsala Universitet) och Henrik Svedäng (Stockholms Universitet) medverkade.  

Kort sammanfattning av projektets utmaningar: 

Seminariet lyfte fram tydliga osäkerheter i projektet, och det kan i dagsläget inte ses som en lösning för att återhämta de svaga bestånden i Östersjön. Snabba åtgärder behövs, med sänkt fisketryck och skyddade områden. Regeringen har därmed missat en möjlighet att införa nödvändiga kraftfulla förvaltningsåtgärder för att återställa bestånden, och det fiskeripolitiska arbetet är därmed fortfarande långt ifrån över.

Arrangörer: Betty Malmberg (M), Elin Segerlind (V) och BalticWaters

Talare: Mats Svensson, avdelningen för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten 
Ulf Bergström, Marinekolog, SLU Aqua 
David Langlet, Professor i miljörätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet  
Henrik Svedäng, Docent i marin ekologi, Stockholms universitet 

Moderator: Beatrice Rindevall, BalticWaters