Stort grattis till projektet Hanö torskrev som, efter en lång väntan på lugn sjö, äntligen fått tillfälle att sätta ut de första torskreven på havsbottnen i Hanöbukten! Vi ser nu med spänning fram emot att torskar flyttar in på reven.

Vill du veta mer om projektet? Möt initiativtagarna och forskarna inom projektet i artikeln En fristad för Östersjötorsken.

Fartyget Frida hjälpte till att sjösätta de 15 första torskreven på havsbotten.

Om projektet

Bättre möjligheter för torsken att gömma sig från predatorer har visat sig vara positivt för tillväxt och återhämtning av lokala populationer. Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för torsken genom att anlägga artificiella rev gjorda av ihåliga betongblock i inre Hanöbukten utanför Skånes ostkust. Hanöbukten är ett av Östersjötorskens viktigaste områden med goda möjligheter för födosök och närhet till en av torskens få lekplatser i Bornholmsdjupet. Effekterna av försöket med artificiella rev kommer att utvärderas för att kunna vidareutveckla och förbättra dem – samtidigt som kunskapen om torsken ökar. 

Projektet Hanö Torskrev genomförs av Lunds universitetMarint centrum i Simrishamns kommun och Hanö torskförening. Projektet pågår fram till och med år 2024. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har Hanö Torskrev beviljats anslag om 995 000 kronor för den vetenskapliga delen av projektet.