Från och med idag kan du som är doktorand eller nyligen disputerad forskare söka vårt stipendium som delas ut till forskning som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för en friskare Östersjö. Stödet omfattar som mest 100 000 SEK för doktorander och 200 000 SEK för nyligen disputerade. Både forskare inom natur- och samhällsvetenskap är välkomna att söka.

Läs mer och ansök här, dock senast innan 18 december.

Vill du kika på 2024 års stipendiater? Du hittar dem här.

Stipendieprogram för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj.