BalticWaters utlyser en stipendietävling, i samarbete med Skansen, för elever i årskurs 8-9 som vill dyka ner i Östersjöns unika miljö och ta del av innanhavets utmaningar och möjligheter.

Skolklasserna får välja den miljöutmaning de tycker är viktigast för Östersjön – och föreslå en lösning på problemet. Vinnande bidrag får besöka Skansens Baltic Sea Science Center i Stockholm där eleverna
får följa med under ytan, från strandnära skärgård till öppet hav, i en guidad visning av akvarierna. Pedagoger håller därefter en lektion med fokus på biologisk mångfald och klimat kopplat till Östersjön, följt av experiment i laborationssalen. Dagen avslutas på Gröna Lund.

Programmets innehåll går i linje med läroplanen och undervisningen i ämnet biologi.

Vem kan delta i tävlingen?

Skolklasser i årskurs 8-9 från hela Sverige är välkomna att söka senast 1 februari 2023. Läs mer om stipendietävlingen, prisets omfattning och ansökan på www.balticwaters.org/utlysning/skolklass.

Initiativet finansieras av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse.