Fakta

Östersjön är ett unikt hav med speciella förutsättningar. Livet i Östersjön påverkas av de ca 90 miljoner människorna som lever i avrinningsområdet och nyttjar havet. Här har vi samlat intressant fakta om Östersjön och hur fiske och annan mänsklig aktivitet påverkar ekosystemet.

Karta över Östersjön med omkringliggande länder.

Om Östersjön

Östersjön är ett unikt och känsligt hav som varken är riktigt salt eller riktigt sött. Med endast en förbindelse till utanförliggande hav tar det en generation för vattnet att bytas ut.

Läs mer →
Algblomning.

Om övergödning

Näringsämnen, kväve och fosfor, är en förutsättning för livet i Östersjön, men för mycket näring leder till övergödning. Effekterna av övergödning påverkar arter i innanhavet på olika sätt.

Läs mer →
Fiskstim.

Om fisk och fiske

Olika fiskarter fyller olika funktioner i Östersjöns ekosystem, men modernt, storskaligt fiske rubbar havets ekosystem. Idag hotas flera av Östersjöns fiskarter.

Läs mer →

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön