Vad blir det av sillen?

Det mesta av den sill som fångas i Östersjön blir fiskmjöl till
laxodlingar, minkfarmar och kycklingproduktion. Endast tio procent blir föda för människor.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Majoriteten av svenska industritrålare landar sina fångster från Östersjön i Danmark eller Polen. Ibland landas fångsten i svenska hamnar för att köras med lastbil till Danmark. För industritrålarna spelar fiskens storlek ingen roll eftersom allt mals ned och processas. Industritrålarna går ofta nära land när sillen samlas för lek och fångar då mycket av de större fiskarna som kunde bli mat för människor.

Källor

Uppgifter som BalticWaters begärt ut från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) 

2023-04-24