Ett kilo strömming som förädlas till surströmming har ett 36 gånger högre värde än samma mängd strömming som blir foder. I dag blir en bråkdel av fisken mat på våra bord, medan resten blir foder för lax, kyckling och mink. Dagens industriella fiske för foder är inte enbart en förlust för miljön utan även för samhällsekonomin.

Policydokumentet ”Mer lönsamt för Sverige att fiska för humankonsumtion lyfter fram de ekonomiska fördelarna vid en omfördelning av strömmingsfångsten, där en större del går till mat i stället för foder. Surströmmingsindustrin bidrog 2020 med knappt 7 miljoner kronor till samhällsekonomin medan foderindustrin, räknat på samma mängd strömming, bidrog med 225 000 kronor. I dag används bara ca 10 procent av strömmingsfångsterna till matproduktion medan resten av fisken blir foder.

– Skulle vi låta en större andel av strömmingskvoten gå till humankonsumtion, i stället för foder, så gynnar det både Sveriges småskaliga fiske och våra kustsamhällen, säger Konrad Stralka, Verkställande ledamot på BalticWaters.

Tillhörande bilaga finns att ladda ner här.

Douglas Bjäresten och Lisa Stockhaus – 2022 års traineer hos BalticWaters – har skrivit ”Mer lönsamt för Sverige att fiska för humankonsumtion”. Läs om deras upplevelser av programmet här.

Under våren kommer stiftelsen utlysa två nya traineeplatser för hösten 2023. Håll utkik på vår hemsida och läs mer om traineeprogrammet här