Potential för ökad samhällsnytta

Idag fiskar det storskaliga industrifisket upp stora mängder strömming och sill från Östersjön, men bara en bråkdel blir mat för människor. Av totalt 47 000 ton landad sill och strömming 2021 blev endast tio procent mat för människor medan resten blev foder för lax, kyckling och mink.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften.

Faktablad som pdf

Värdekedjorna för 1 kilo strömming som antingen förädlas till surströmming för humankonsumtion (blått) eller till fiskmjöl och fiskolja för foder (gult).

Ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv är dagens situation lönsam för den enskilda storskaliga industrifiskaren. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är dock dagens fiske inte lönsamt för Sverige. Skulle fiskresursen nyttjas på ett annat sätt gynnar det både den enskilda medborgaren och samhällsekonomin.

År 2020 bidrog surströmmingsindustrin med knappt 7 miljoner kronor till samhällsekonomin medan foderindustrin, räknat på samma mängd strömming, bidrog med 225 000 kronor.

36ggr

Ett kilo strömming som förädlas till surströmming har 36 gånger högre värde än samma mängd strömming som blir till foder.

Källor

Siffrorna baseras på intervjuer med surströmmingsproducenter, fiskare, foderaktörer, forskare och sakkunniga samt tillgängliga siffror från forskning och intresseorganisationer. Siffrorna är från 2020.

2023-04-24