Ett fåtal fartyg tar den största delen av fångsten

Mellan 2021 och 2022 slutade över 100 svenska småskaliga båtar att fiska i Östersjön, ett tapp på en fjärdedel under bara ett år. Ändå fångades nästan lika mycket fisk. Det beror på fortsatt höga kvoter och att de största fartygen blir allt effektivare och större. Totalt fångar de 20 största fartygen 95 procent av fisken i Östersjön. Majoriteten av fisken som fångas blir till foder.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Det svenska fisket

År 2021 rapporterade 457 svenska fartyg fångst från Östersjön jämfört med 348 under 2022, en minskning med nästan var fjärde båt på bara ett år. Över 100 av de som slutat rapportera fångst är småskaliga båtar under 12 meter. Kustfiskarna har länge varnat för allt mindre fångster, vilket beror på minskande bestånd och ett storskaligt fiske efter foder som lett till färre större individer i bestånden. Kustfiske för human-konsumtion behöver större sill och strömming, medan fisket efter foder inte är beroende av de större individerna och därför inte påverkas av förändringar i fiskens tillväxt på samma sätt som det småskaliga fisket.

Under 2022 fiskade de tjugo största båtarna 95 procent av Sveriges totala fångst, likt året innan. Totalt fångades 87 500 ton fisk i Östersjön av svenska båtar, en knapp minskning från 91 100 ton 2021.

Källor

Uppgifter som BalticWaters begärt ut från Havs- och Vattenmyndigheten. Läs vidare i Vägen framåt

En vision för Östersjöns fiske BalticSea2020

2023-04-24