Vår granskning – Fel och fusk i fisket – ett hot mot Östersjön – av sanktionsbeslut tagna under juli 2021-juni 2022 visar på omfattande rapporteringsfel i det svenska fisket. Trots att fusket varit känt i decennier hanteras inte problemen.

Endast 20 fartyg stod för 95 procent av Sveriges totala fångst i Östersjön 2021. Under den granskade perioden hade 16 av dem upptäckts i sammanlagt 60 överträdelser, där majoriteten av fallen gällde felrapportering av sill och skarpsill. Tiotusentals kilo av en art kunde redovisas fel under en enda avlämning i hamn.

– Fusk och fel inom fisket har uppmärksammats om och om igen under flera årtionden, men trots att man vet att det pågår har inget gjorts för att förändra situationen. Konsekvenserna är stora. Felaktiga rapporteringar leder till att Internationella Havsforskningsrådet drar felaktiga slutsatser om hur mycket fiske som bestånden tål och att politikerna använder opålitliga underlag för att besluta kvoter. Vi vet helt enkelt inte hur mycket eller vad som fiskas ur Östersjön idag, säger Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker vid BalticWaters.

Siffrorna tyder på att det fiskas mer ur Östersjön än vad som rapporterats. För de 16 fartygen uppskattades den totala vikten för de felrapporterade arterna till 2,15 miljoner kilo, medan den kontrollerade vikten låg på 2,42 miljoner kilo. Den faktiska fångsten var därmed cirka 12 procent högre än vad fartygen redovisade.

Granskningen visar att det finns incitament för kaptenerna att rapportera fångsten felaktigt, samtidigt som sanktionsavgifterna är så pass låga att de anses strida mot EU:s gemensamma fiskeripolitik.

– Värdet av en fångst kan uppgå till flera miljoner kronor, men att rapportera fel fångst av sill och skarpsill leder bara till en avgift på 2000 kr. Det är en summa som inte kan påstås vara ”avskräckande” eller ”proportionerlig”, något som den gemensamma fiskeripolitiken kräver, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot vid BalticWaters. Trots de låga avgifterna är det också långt ifrån alltid som hela beloppet döms ut. Det innebär att kaptenerna fortfarande kan få bra betalt för otillåten fångst.

Läs vår debattartikel ”Fusk inom fiskenäringen är ett brott som lönar sig” i DN här.