Med start 2021 kommer det femåriga demonstrationsprojektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön att genomföras med bas på forskningsstationen Ar på Gotland. Vi söker nu en forskningstekniker för projektets verksamhet på Ar. Brinner du för Östersjöfrågor och trivs med både praktiska sysslor och tid framför datorn kan du vara rätt person för jobbet!

Torsken i Östersjön är hotad. ReCod-projektet ska ta reda på om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet som ett steg i att stärka bestånden. Projektet kommer att genomföra försök med utsättningar av torsklarver utmed ostkusten för att se om och hur larverna överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till vilken kostnad det låter sig göras.

Om tjänsten

På forskningsstationen Ar bygger vi nu upp en avancerad anläggning där avelsfisk, lekfisk och torskägg ska hållas samt forskning ska bedrivas. Som forskningstekniker arbetar du med den dagliga driften på forskningsstationen med ansvar för att anläggningens system som exempelvis vattenrening och temperaturreglering fungerar. Du arbetar också med praktisk hantering av fisken, både vuxna avelsfiskar, ägg och larver. Du ansvarar för schemaläggning av den praktiska verksamheten så att du eller någon kollega alltid finns på plats när det behövs. Du är också delaktig i planering och logistik vid utsättning av torsklarver. I perioder när det inte kommer finnas fisk på forskningsstationen kommer du bistå de forskare som arbetar inom projektet med exempelvis faktainsamling och datasammanställning. Verksamheten styrs i stor utsträckning av naturens förutsättningar med en arbetstopp under torskens lekperiod, under vår och sommar.

Du kommer att vara anställd av stiftelsen BalticWaters, som har kontor i Stockholm, men vara stationerad på forskningsstationen Ar på Gotland, där din närmaste arbetsledare är stiftelsens projektledare. I projektet kommer du också att arbeta nära en vetenskaplig ledare och två doktorander från Uppsala universitet samt övrig personal på forskningsstationen Ar.

Om dig

En förutsättning för att passa för tjänsten är att du är en lösningsinriktad person som är beredd att omedelbart ta tag i problem när de uppstår och också beredd att jobba hårt i perioder. Du ska samtidigt trivas med planering och ha förmågan att ha framförhållning i arbetet. Du ska gilla att ta ansvar och initiativ.

Kvalifikationer

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet kommer att innehålla många olika moment och du kommer att behöva lära dig nya under projektets gång. Det är därför viktigt att du har förmåga att lära och ta till dig ny kunskap.

Det är meriterande att ha en naturvetenskaplig högskoleexamen samt arbetslivserfarenhet med inriktning på exempelvis systemdrift, fisk/fiske eller projektledning.

Körkort är ett krav.

Varaktighet och tillträde

Projektanställning ett år med goda möjligheter till förlängning. Tillträde snarast.

Kontaktperson

För mer information om tjänsten kontakta Joel Norlin, 070-335 27 00 eller e-post recod@balticwaters.org

Ansökan

Ansökan bestående av personligt brev och CV tas emot via e-post jobb@balticwaters.org. Ange ”Tjänst Ar” i ämnesraden.

Sista ansökningsdag är 7 mars 2021. Urval till intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast. Vi ser fram mot din ansökan!

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen finansierar och genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till friska och välmående ekosystem, från land till hav. BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför samt bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Projektet ReCod genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Projektet har mottagit finansiellt stöd från Uppsala universitet, Leader Gute, Region Gotland och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Läs mer om ReCod här.