Masterstudenterna Jonna Källås och India Findji studerar båda två marinbiologi och har gjort sina masterarbeten på fältstationen Askölaberatoriet under sommaren. Deras arbeten gjordes inom projektet Levande vikar med fokus på fallstudien om småbåtars påverkan på grunda havsvikar.

Jonna, student på Stockholms universitet, har skrivit sitt mastersarbete om hur olika båtar och körbeteende påverkar vattnet genom att partiklar från botten kan virvlas upp. Läs vidare här om du vill veta mer om hennes arbete och upplevelse ute i fält och hur hon lyckades nå drömmen om att få göra sitt masterarbete vid Östersjön.

India, som studerar vid University of Groningen i Nederländerna, reste till Sverige för fältstudier i Stockholms skärgård. Även hon fokuserade på småbåtars påverkan, som är en del av det större projektet Levande vikar, och undersökte hur mycket grumlighet som orsakas av båtar och hur länge partiklarna finns kvar i vattenmassan. Är du nyfiken att läsa vidare om arbetet eller hur India hittade möjligheten att göra sitt masterarbete vid Östersjön, läs mer här.