Levande vikar

Projektperiod 2020–2027

Det senaste halvseklet har Östersjöns ekosystem tagit allvarlig skada. Förändringarna syns särskilt i de grunda havsvikarna, som med rätta brukar kallas Östersjöns barnkammare. Vikarnas klara, fiskrika vatten, ängar av undervattensväxter och ett myller av smådjur och fiskyngel har på många håll förvandlats till grumliga vatten med algblomningar och avsaknad av rovfisk och sjöfågel. 

Mycket står på spel om vi inte vänder den negativa förändringen och agerar för att skydda och återskapa de grunda vikarnas ekosystem. Vikarna är inte bara en viktig del av Östersjöns ekosystem, de är också viktiga för oss människor i form av ekosystemtjänster såsom fritidsfiske, båtliv och annan marin rekreation. Enskilda avlopp och jordbruk bidrar till övergödning och exploatering av stränder och grunda bottnar, muddring, båttrafik, fiske och miljögifter skapar påfrestning på ekosystemet i vikarna.

På många håll finns det ett stort lokalt engagemang för att restaurera och bevara dessa miljöer, och samtidigt arbetar flera svenska myndigheter med att uppnå de svenska miljömålen och Sveriges åtaganden inom EU och internationella konventioner. Tyvärr går det praktiska arbetet långsamt och det finns kunskapsluckor om effektiva åtgärdsmetoder – därför startades projektet Levande vikar.

Utan kunskap om vilka faktorer som påverkar miljön i vikarna mest och vilka åtgärder som lämpar sig bäst för att restaurera grunda inneslutna havsvikar finns risk att resurser läggs på åtgärder som inte är effektiva, varken ekonomiskt eller för miljön. Inom projektet Levande vikar ska forskare undersöka, testa och utvärdera åtgärder för att restaurera grunda havsvikar längst Östersjöns kust. Dels genom att restaureringar av 4 vikar längs Svealandskusten, dels genom att utvärdera varje åtgärd för sig i fallstudier. Projektets mål är att presentera vilka åtgärder som är lämpliga för att förbättra miljökvaliteten i grunda vikar, hur effektiva olika åtgärder är och vad som krävs för att genomföra dem. Projektet ska ta fram handfasta råd och rekommendationer som exempelvis ska kunna användas av kommuner och länsstyrelser, enskilda husägare, samfälligheter eller båtklubbar för att restaurera dessa skyddsvärda miljöer.

Levande vikar genomförs av och finansieras av BalticWaters i nära samarbete, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillskjutit medel till Stockholms universitet för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna. Totalt satsas nästan 45 miljoner kronor.

Information om fallstudier och resultat av åtgärder kommer att publiceras löpande samtidigt som vi kommer utvärdera möjligheten till nya projekt och åtgärder kontinuerligt.

Projektmaterial

3 maj 2024   Restaurering av ekosystem inte bara viktigt för miljön
20 februari 2024  Levande vikar testar unik åtgärd i Långbroviken  
25 januari 2024   Nyhetsbrev från Levande vikar
19 oktober 2023  Vad påverkar vattnets grumlighet i grunda vikar?
31 augusti 2023   ”Thriving bays – musikstycket av kompositören Anna Berg och Östersjöcentrums postdoktor Åsa Nilsson Austin
28 juni 2023   Inslag i Ålands Radio: Så kör du båt utan att skada miljön – “glöm inte naturen under ytan”
5 juni 2023   Nyhetsbrev från Levande vikar
26 maj 2023   Lokal kunskap behövs för att restaurera Östersjöns grunda vikar
23 maj 2023  Inslag i Vetenskapsradion: Agnetas engagemang för sin lokala vik kan göra Östersjövattnet klarare
26 april 2023 Det är lätt att bidra till ett mer hållbart båtliv 
3 april 2023   Muddring med oanade konsekvenser
9 mars 2023  Ny studie om vattenvegetationens påverkan på gädda
16 december 2022 Nyhetsbrev från projektet Levande vikar
25 november 2022   Marin restaurering i fokus på nationell konferens
31 oktober 2022  Levande vikar i Vetenskapsradion: Receptet för att få miljöskadade havsvikar att må bra igen
26 oktober 2022   Projektartikel: Den komplexa vassen
6 oktober 2022  Så påverkar småbåtar miljön i grunda havsvikar, artikel i Dagens Nyheter
1 oktober 2022   Levande vikar i Naturmorgon
23 september 2022  Hetsig båtkörning kan leda till grumligt vatten: ”Sämre för miljön”, TV4
27 juni 2022   Hur påverkar motorbåtar Östersjöns grunda vikar?
20 juni 2022   Åtgärdsvikar inom projektet Levande vikar är valda!
20 juni 2022  Nyhetsbrev från projektet Levande vikar
13 maj 2022 Grunda vikar som naturliga kolsänkor
16 april 2022 Följ med på en djupdykning i vassen
14 mars 2022 Masterarbete inom projektet Levande vikar
25 oktober 2021 Postdoktor till projektet Levande vikar
20 september 2021 Projektartikel: Östersjöns ängar följs upp under femtio år, av BalticWaters
15 september 2021 Levande vikar i Vetenskapsradion Klotet
8 september 2021 Reportage om Levande vikar i Dagens Nyheter
9 juni 2021 Linda Kumblad berättar om Levande vikar på Svealandskustdagen

9 juni 2021 Presentation om Levande vikar
26 april 2021 Levande vikar i Svealandskusten 2021
31 mars 2021 Resultat från sommarens vikundersökningar
31 mars 2021 Rapport: Resultat från sommarens vikundersökningar

16 mars 2021 Projektartikel, av BalticWaters

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön