Minns ni Jari Cennet Tammi som försökte sig på ett världsrekord förra året där han skulle simma från Stockholm till Helsingfors, en sträcka på 500> km, utan följebåt? Hans äventyr för, och över, Östersjön fick tyvärr ett plötsligt slut när batterierna i GPS:en tog slut mitt på öppet hav. I år är han ute efter revansch. Den 10 juni gick startskottet och Jari har redan simmat en bra bit ut i Stockholms norra skärgård.

Efter Jaris våghalsiga simning mellan Stockholm och Helsingfors – som kan bli världens längsta simning utan följebåt – ska Sjöö Sandström auktionera ut klockan som Jari använt under simningen. Intäkterna från auktionen kommer oavkortat gå till projektet Levande vikar som har målet att hitta metoder för att restaurera övergödda grunda havsvikar i Östersjön.

Bild: Jari med kajaken han drar efter sig när han simmar. I kajaken ryms alla förnödenheter som behövs under simningen. Foto: Madeleine Kullenbo, BalticWaters.

I Östersjöns kust- och skärgårdsområden har vattenmiljön förändrats. Tidigare klara, fiskrika vatten med ängar av undervattensväxter har nu förvandlats till grumliga vikar med avsaknad av rovfisk och sjöfågel. Samtidigt är de grunda, våg- och vindskyddade vikarna viktiga för oss människor. Vi vistas gärna där, bygger semesterhus, och har våra badbryggor och fritidsbåtar i de här miljöerna. Mycket står på spel om vi inte vänder den negativa förändringen och agerar för att skydda och återskapa vikarnas ekosystem. Längs den svenska Östersjökusten är 50–70% av vikarna tydligt påverkade av mänskliga aktiviteter och allt fler ställer frågan om det går att restaurera dem. Tyvärr går det praktiska arbetet långsamt och det finns kunskapsluckor om effektiva åtgärdsmetoder – därför startades projektet Levande vikar.

Projektet Levande vikar vill visa att det är möjligt att restaurera vikarnas ekosystem och samtidigt ta fram ny kunskap om lämpliga effektiva åtgärder. Det genomförs med vetenskaplig metodik och involverar boende, mark-, vatten- och fiskerättsägare och förvaltande vattenmyndigheter. Kunskapen från projektet ska resultera i handfasta råd och rekommendationer så att fler ska kunna restaurera dessa skyddsvärda miljöer.

Vill du veta mer om Jari och världsrekordförsöket? Läs vidare i artikeln ”Jari Cennet Tammi simmar för Östersjön”.

Projektet Levande vikar genomförs av BalticWaters tillsammans med forskare vid Stockholms universitet och i samverkan med lokala myndigheter, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Havs- och vattenmyndigheten. Av central betydelse för projektets framgång är nära samverkan och samarbete med mark-, vatten- och fiskerättsägare.