Med ”Traineeprogrammet för Östersjöambassadörer” vill BalticWaters ge nyexaminerade samhällsvetare en fördjupad förståelse om dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna, att på sina kommande arbetsplatser, verka för en grön omställning.

I måndags började de nyexaminerade studenterna Vilma Johansson och Amanda Öberg på BalticWaters traineeprogram. De kommer nu sätta sig in i de forsknings- och opinionsbildande projekt som stiftelsen genomför och under kommande månader även träffa forskare och riksdagsledamöter för att få mer kunskap om Östersjöfrågor och om hur forskningsrön kan användas i beslutsfattande.

– Genom traineeprogrammet får deltagarna möjlighet att komplettera sin utbildning med ökad kunskap om miljöfrågor och hur konkreta åtgärder bidrar till ett friskare hav. Vi tror att programmet ger deltagarna konkurrensfördelar när de söker anställning, samtidigt som vi hoppas att de kommer sprida kunskapen om vårt unika innanhav till framtida kollegor, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot vid BalticWaters. 

Stiftelsen ser även initiativet som ett bidrag till FN:s årtionde för havsforskning där Sverige har valt att arbeta med havsmedevetenhet som ett av fyra prioriterade områden. Med traineeprogrammet får nyexaminerade samhällsvetare en större medvetenhet om hur vi människor påverkar havet och vilken betydelse havet har för oss.

Årets traineer är Amanda (till vänster) som har en kandidat i internationella relationer och master i strategisk kommunikation samt Vilma (till höger) som har en kandidat i socialantropologi.

– Jag sökte programmet för att det erbjuder en unik möjlighet att lära mig mer om samverkan mellan policy, miljöforskning och kommunikation, säger Amanda.

– Jag tycker det är både inspirerande och lärorikt att få jobba ihop, och handledas av, ett team med olika kompetenser och erfarenheter, säger Vilma om traineeprogrammet.

Vi önskar Amanda och Vilma varmt välkomna!


Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet vänder sig till nyexaminerade jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger och pågår i tre månader. Under 2022 kommer stiftelsen ta emot 2-4 nya traineer, så håll utkik på vår hemsida.