Förra året startade BalticWaters det storskaliga demonstrationsprojektet Levande vikar. Det sju år långa projektet ska försöka visa att det är möjligt att förbättra miljön i grunda vikar och ta fram kunskap som behövs för att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. I denna projektartikel utforskar vi de komplexa miljöer som utgör grunda vikar och träffar forskare på BalticWaters och Stockholms universitet som arbetar med Levande vikar.

Läs artikeln här.