Så var det dags igen – lite över 200 nya torskar flyttade in på forskningsstationen Ar för att ingå i projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön. Fiskarna är små, men mår bra.
– Nu ska de få vila och äta upp sig, säger Johanna Fröjd, projektledare för ReCod.

Varje år tar projektet ReCod in nya torskar från Östersjöns östra bestånd. Syftet är att säkerställa den genetiska variationen hos de torsklarver som kläcks fram och sätts ut i Östersjön. De har levererats av SLU och forskningsfartyget Svea, som under sin expedition BITS (Baltic International Trawl Survey) fiskar för att samla in data om olika fiskbestånd i Östersjön. Under BITSen får SLU upp mer torsk än vad de behöver för sina undersökningar och den fisken samlas in till ReCod. Precis som tidigare år var de inkomna fiskarna små och magra.

Nyinflyttade torskar. Film: Madeleine Kullenbo, BalticWaters

– För att vara exakt hade de en medellängd på 26,76 cm och en medelvikt på 151,89 gram. Det är alltså inga bjässar. Vår största torsk, som bott på stationen i 2 år var 88 cm långa och vägde 7,5 kg innan den släpptes ut i Östersjön igen, säger Johanna.

Sedan projektets start har närmare 400 torskar passerat forskningsstationen. De har stannat i ca 1-3 år innan de antingen har släppts ut i Östersjön eller flyttat in på Baltic Sea Science Center på Skansen.

– Det är otroligt roligt att se att torskarna växer till sig under tiden inom projektet, säger Johanna.

En del av torskarna kommer att ingå i ReCods tillväxtexperiment. Experimentet kommer undersöka om torskarnas tillväxt påverkas olika till följd av diet.

– 50 fiskar kommer få skarpsill från Nordsjön, 50 fiskar kommer få skarpsill från Östersjön och 50 fiskar kommer få begränsat med skarpsill från Östersjön. Jag hoppas att experimenten kommer ge mer insikt i hur kosten påverkar tillväxten, något som vi behöver få mer kunskap om, säger Johanna.

För övriga torskar råder en diet anpassad efter säsong. På menyn står just nu strömming och räkor.

Johanna Fröjd. Foto: Susanne Ragnarsdotter, BalticWaters

När torskarna vilat upp sig efter resan till stationen vägs de och mäts. Sedan får de en så kallad PIT-märkning (passive intergrated transponders) som placeras i ryggmuskeln. Det kan verka tufft, men märkningen går fort att sätta dit och gör framtida avläsningar av taggen smidiga, vilket minskar hanteringen av fisken. Foto: Johanna Fröjd, BalticWaters.

Kommer torskarna som precis flyttat in på stationen leka i vår?

– Jag tror att de kommer leka till våren men då de är så små är det inte förens om ett år, alltså säsongen 2025, som dessa fiskar kommer producera en större mängd rom. Det kommer istället vara de torskarna som har varit på stationen längre som kommer stå för vårens äggproduktion, säger Johanna.

Vi önskar de nya torskarna välkomna till stationen och hoppas de kommer trivas!

Vill du veta mer om projektet ReCod?

Kika då in på projekthemsidan.