Det är varmt i torrdräkt på land i juni. Det konstaterar film- och fotojournalisten – och BalticWaters ambassadör – Joakim Odelberg, medan han kontrollerar att undervattenskameran fungerar som den ska. Han befinner sig på en klippa vid Kappelshamnsviken på norra Gotland tillsammans med BalticWaters för att dokumentera när ett femtiotal torskar släpps ut. Torskarna, som har bott på forskningsstationen Ar där projektet ReCod genomförs, ska få återgå till livet i Östersjön.

För att säkerställa genetisk variation hos torsklarver som kläcks och sätts ut i Östersjön behöver projektet ReCod släppa tillbaka föräldrafiskarna efter ungefär 2–3 år på stationen. Samtidigt släpps också några av de mindre fiskarna ut när biomassan blir för stor i bassängerna till följd av att fiskarna växer. Idag är det ett femtiotal torskar som ska släppas tillbaka i Östersjön.

Förra året fick ett tjugotal torskar flytta in på Skansens Baltic Sea Science Center, och i slutet av 2022 släpptes ett tjugotal torskar tillbaka i Östersjön för att ge utrymmer för nya torskar. Till hösten kommer ytterligare nya torskar från östra beståndet att flytta in på stationen.

Foto: Joakim i vattnet, av Joakim Odelberg.

Trots alla dyktimmar i Östersjön är dagens upplevelse något Joakim inte har varit med om tidigare.

 – Det är inte varje dag man får vara med om ett torsksläpp, säger han innan han går ned i vattnet.

Joakims mål med dagen är att spela in filmmaterial som kan användas för att sprida medvetenhet och kunskap om Östersjötorsken. Men det är inte lätt. Algblomningen har börjat vilket försämrar sikten, och varje rörelse med fenorna riskerar att grumla upp vattnet vid botten.

Foto: Madeleine Kullenbo, BalticWaters

Torskarna placeras försiktigt i en bur i vattnet och förs sedan ned på djupare, kallare vatten där de släpps ut. En del simmar i väg snabbt, andra stannar ett tag innan de ger sig av.

Foton: Madeleine Kullenbo, BalticWaters.

I fyra omgångar släpps torskarna ut. Sist av alla är en stor torsk som gömt sig i algerna på botten en lång stund. Precis när vi bestämt oss att simma därifrån och avsluta dyket tar han några kraftfulla tag med stjärtfenan och simmar fridfullt långt ovanför oss. Trots att vi bara ser hans siluett så går det inte att undgå vilken otroligt mäktig varelse torsken är – en av Östersjöns få toppredatorer som påverkar näringskedjan hela vägen ned till plankton-nivå. Genetiskt unik jämfört med torskar i andra hav och därför väldigt viktig att värna och skydda – för Östersjöns skull.  

Vi önskar torskarna stort lycka till!

Om ReCod
Projektet genomför på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Målet med ReCod är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader GuteRegion GotlandSveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet.

Vill du veta mer? Kika in på projektet hemsida.