Forskare som nyligen disputerat är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. För att stödja forskare i början av sin karriär utlyser nu BalticWaters ett stipendieprogram som ska bidra med medel för utrustning, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra vetenskapliga studier. Stiftelsen vill stödja framväxten av kunskap inom olika ämnesområden och välkomnar därför ansökningar från forskare inom olika discipliner, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga.

2021 års utlysning öppnar den 25 augusti och stänger den 20 december.

Läs mer och ansök här.