Nu finns det möjlighet att söka pengar för forskningsprojekt och förstudier som kan bidra till kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för minskad övergödning och fungerande ekosystem.

BalticWaters startar ett långsiktigt program för finansiering av mindre forskningsprojekt och förstudier. Stiftelsen kan dela ut upp till 5 miljoner kronor årligen till 5 – 8 projekt som ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden. Projekt som har en tydlig koppling till konkreta åtgärder för en friskare Östersjö, en innovativ ansats och som kan bidra med ny, eller vidareutveckla befintlig kunskap kommer premieras. Stödet delas ut till disputerade forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige inom disciplinerna naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap).

2022 års utlysning stänger 1 september.

Läs mer och ansök på sidan Program för mindre forskningsprojekt och förstudier