Opinionsbildning

BalticWaters arbetar aktivt för att öka förståelsen för Östersjöns ekosystem. Svenska politiker och beslutsfattare har ett stort ansvar för Östersjöns tillstånd samtidigt som stora delar inom jordbruk- och fiskeripolitiken avgörs på EU-nivå. Många gånger kan beslutsprocesserna vara långa och informationen komplex. Stiftelsen ska stötta beslutsfattare runt Östersjön och göra information tillgänglig för allmänheten genom att sammanställa aktuell vetenskaplig kunskap med fokus på innanhavets långsiktiga välmående.

Projekt

Fiskeripolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd (läs mer här)

Informationsprojekt

Bok om Östersjön – hur blev det så här? (läs mer här)