Fiskeripolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd

Projektperiod 2020-

Att Östersjöns fiskbestånd mår bra är inte bara viktigt för yrkes- och fritidsfiske, det är av fundamental vikt för hela Östersjöns ekosystem och miljö. Utvecklingen för Östersjöns sill- och strömmingspopulationer är skrämmande likt den vi bevittnat för torsken i östra Östersjön. 2019 stod det klart att östra torskbeståndet hade kollapsat och sedan dess råder det nollkvot. Gör vi ingenting för att vända den negativa utvecklingen står många arters långsiktiga överlevnad på spel.

Mängden lekmogen sill i centrala Östersjön har minskat med nära 80 procent sedan 1970-talet och Internationella Havsforskningsrådet (ICES) bedömer att fisketrycket är för högt. Beståndet ligger nu under vetenskapliga rekommendationer för ett uthålligt fiske. Samtidigt tillåts det storskaliga industrifisket fortgå.

För att inte riskera livskraften hos Östersjöns kommersiella fiskbestånd behöver en ny förvaltningsmodell utarbetas som sätter ekosystem och biodiversitet först. Stiftelsens vision är att det storskaliga industrifisket efter foder upphör så att fiskpopulationer återhämtar sig. Fiske ska enbart ske på livskraftiga bestånd, med skonsamma metoder, och gå till humankonsumtion. Det kommer krävas en rad förändringar för att nå dit: politiska, förvaltningsmässiga samt en omställning av beredning, grossist och detaljhandel.

BalticWaters verkar för att stegvis nå visionen genom att sprida kunskap om Östersjöns ekosystem och kommersiella fiskarter till politiker, beslutsfattare och allmänhet, samtidigt som vi utvecklar ny kunskap där det finns kunskapsluckor. Målet är att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Under kommande två år fokuserar vi vårt arbete på att:

  • trålgränsen flyttas ut
  • fiskekvoterna sätts betydligt under MSY* till dess en ny modell har utarbetats
  • det vetenskapliga underlaget, som ligger till grund för kvotbesluten, även ska innefatta storlek och åldersfördelning
  • den fisk som fiskas i Östersjön ska i huvudsak gå till humankonsumtion, inte till foder

* MSY beskrivs som det största årliga uttaget ett fiskebestånd kan producera på lång sikt, det vill säga hur mycket fisk som kan tas upp årligen utan att beståndet minskar.


Vill du veta mer, anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få vår Östersjöbrief som vi skickar ut några gånger om året. Där skriver vi om aktuella miljöpolitiska frågor som rör Östersjön samt analyserar effekter av politiska beslut och ny forskning. Tidigare publicerade briefer finns att läsa under publikationer.

Projektmaterial

Publicerade Östersjöbriefer

11 mars 2024   Bryter EU:s fiskeministrar mot lagen?
8 februari 2024   Debatt: Glöm strömmingen – Östersjöfisken mals till mjöl
30 januari 2024   Debatt: Sillkvoter bryter mot både lagar och sunt förnuft
23 oktober 2023  Intervju i SR. ”Bifångster behöver räknas in när Östersjösillens framtid avgörs”
15 juli 2023   DN Debatt Replik. ”Ord utan handling hjälper inte sillen”
4 juli 2023   DN Debatt. ”Tänker ministern agera för att rädda sillen?”
27 mars 2023  DN Debatt Repliker. ”Vi saknar fortfarande svar från industrifisket”
15 mars 2023  Fel och fusk i fisket – ett hot mot Östersjön
14 mars 2023  DN Debatt. ”Fusk inom fiskenäringen är ett brott som lönar sig”
2 mars 2023   Snedfördelat krisstöd till fisket
7 februari 2023  Nära var fjärde svensk fiskebåt slutade fiska i Östersjön 2022
6 februari 2023  Vägen framåt 2023
16 december 2022   Debattartikel i Aktuell hållbarhet: Cop 15 ett bra tillfälle att lägga om politiken för Östersjön
13 oktober 2022   Miljöorganisation: Fel minister har fiskefrågorna, artikel i Altinget
12 oktober 2022   Lägre fiskekvoter kan rädda sillen, debattartikel i Vasabladet
7 oktober 2022   Debattartikel i Aktuell hållbarhet: Så kan nya regeringen bryta den katastrofala utvecklingen för fisket
3 oktober 2022   Pressmeddelande: Tid att flytta fiskefrågorna från näringsdepartementet
3 oktober 2022   Debattartikel i UNT: ”Så kan Östersjön räddas från överfiske”
28 september 2022   Svar till EU
27 september 2022   Nödvändiga åtgärder för fiskeripolitiken i Östersjön 2022-2026
25 augusti 2022   Sillkrisen är en miljöfråga – var är miljöministern?

9 maj 2022   Kampanj: Hjälp oss rädda Östersjön – Stoppa industrifisket

28 april 2022   Debattartikel: Regeringen måste rädda fiskbeståndet i Östersjön

19 april 2022   Stiftelsens remissvar om sänkt skatt för industritrålare

26 januari 2022   Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022

27 december 2021   DN Debatt ”En industritrålare fångar mer än 413 svenska fiskebåtar”

19 december 2021   DN Debatt ”Stoppa trålarna i Östersjön innan det är för sent”

30 november 2021   Fem målsättningar för en ny fiskeripolitik

12 oktober 2021   Kommentar på nästa års fiskekvoter

30 september 2021   Att veta inför nästa års fiskekvotförhandling

23 september 2021   BalticWaters svarar på samråd avseende fiskemöjligheter för 2022

15 september 2021   Debattartikel i SvD: Värna sillen – flytta ut gränsen för trålning

7 september 2021   BalticWaters fiskeripolitiska råd

11 juni 2021   PM: Vi har inte tid att vänta, sillen i Östersjön måste skyddas nu

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön