Hanö torskrev

2023-2025

Återhämtningen av torskbeståndet i östra Östersjön går långsamt, trots fiskestopp sedan 2019. För att bidra till återhämtningen lokalt har initiativet Hanö Torskrev. Genom att bygga artificiella rev på havsbotten förbättras möjligheten för torsken att gömma sig från predatorer, vilket har visat sig vara positivt för tillväxt och återhämtning av lokala torskpopulationer. 

Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för torsken genom att anlägga artificiella rev gjorda av ihåliga betongblock i inre Hanöbukten utanför Skånes ostkust. Hanöbukten är ett av Östersjötorskens viktigaste områden med goda möjligheter för födosök och närhet till en av torskens få lekplatser i Bornholmsdjupet. Effekterna av försöket med artificiella rev kommer att utvärderas för att kunna vidareutveckla och förbättra dem – samtidigt som kunskapen om torsken ökar.

Projektet Hanö Torskrev genomförs av Lunds universitet, Marint centrum i Simrishamns kommun och Hanö torskförening. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har Hanö Torskrev beviljats anslag om 995 000 kronor för den vetenskapliga delen av projektet. Mer information hittar du på www.hanotorskrev.se

Projektmaterial

30 november 2022   En fristad för Östersjötorsk
23 februari 2023   De första torskreven är på plats

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön