Sillen* i Östersjön innehåller miljögifter och därför finns kostråd om hur mycket sill vi kan äta. Dagens kostråd tar dock inte hänsyn till var sillen är fiskad, hur fort den växer och fiskens storlek – aspekter som påverkar hur mycket miljögifter som fisken innehåller. Dessutom är fet fisk, som sill, nyttig för människan – något som inte vägs in i dagens svenska kostråd.

Kostråden för sill skiljer sig mellan Östersjöländerna vilket delvis beror på att deras fiskeflotta fiskar i andra delar av Östersjön där fisken har olika gifthalter. Samtidigt beror de olika kostråden även på hur länder värderar risker och nyttor med att äta fet fisk. Nu pågår en revidering av kostråden på EU nivå där hänsyn ska tas till risker och nytta med sillkonsumtion samt hållbarhetsaspekter. Förhoppningsvis kommer det att ge en mer nyanserad bild av sill som livsmedel och bli startskottet för en politik som gynnar ett småskaligt, mer skonsamt fiske för humankonsumtion, på bekostnad av det industriella foderfisket.

Läs om dagens kostråd och hur kan de kan komma att se ut i framtiden i rapporten Gifter och kostråd för Östersjösillen.

*Sill som fångas i Östersjön norr om Kalmar kallas för strömming.