En skolklass från Lund och en från Stockholm har tilldelats stipendium genom BalticWaters stipendietävling Elever för Östersjön. Totalt har 130 000 kr delats ut till klasserna för att genomföra en studieresa till Baltic Sea Science Center på Skansen där de ska få bredda och fördjupa sin kunskap om Östersjöns miljöutmaningar och lösningar.

Med stipendietävlingen vill BalticWaters, med finansiellt stöd från Ulla och Curt Nicolins Stiftelse och i samarbete med Skansen, uppmuntra skolklasser att arbeta med Östersjörelaterade miljöfrågor och diskutera åtgärder som kan bidra till ett friskare hav.

– Östersjön står inför många utmaningar och här ser vi kunskapsspridning och inkludering av unga som en viktig del i arbetet för ett hållbart nyttjande av vårt innanhav, säger Frida Tornberg, ansvarig för stipendietävlingen på BalticWaters.

Skolklasser i årskurs 8 till 9 från hela Sverige har fått delta i stipendietävlingen där de gemensamt inom klassen skrivit en uppgift om vad de anser är Östersjöns största miljöutmaning, och vad de tror är den bästa lösningen.

– Klassen gick entusiastiskt in för uppgiften. Eleverna blev nöjda och stolta över sitt gemensamma arbete och såklart ännu nöjdare när de fick höra att de hade vunnit. De ser verkligen fram emot att få besöka Baltic Sea Science Center för att få höra mer om Östersjöns komplexa problematik, säger Karin Anderberg, lärare vid Lerbäckskolan i Lund.

Klass 07b från Lerbäcksskolan i Lund och klass 9b från Ebba Braheskolan i Nacka har båda haft ett ekosystemtänk i presentationen av vad de ser som Östersjöns största miljöproblem och haft tydliga resonemang kring föreslagna lösningar. Efter studiebesöket på Skansen ska klasserna diskutera om deras ursprungliga uppfattning och lösningsförslag på Östersjöns största miljöutmaning ändrats i och med besöket.  

Läs mer om stipendietävlingen Elever för Östersjön här.