Uttagen av hotade fiskarter fortsätter trots att vetenskapen och lagen säger att fisket borde stoppas för att inte riskera en ekologisk, och på sikt även socioekonomisk, kollaps. Torskbestånden i Östersjön kollapsade 2019 och nu går sillen till synes samma öde till mötes. Skarpsillen utvecklas också svagt med den lägsta rekryteringen någonsin. Om den dåliga återväxten tillåts fortsätta är risken stor att skarpsillen utvecklas lika svagt som sillen.

Fiskbeståndens tillbakagång påverkar inte bara ekosystemen, utan ger även ekonomiska, sociala och kulturella effekter för samhällen som är beroende av fiske eller fisketurism. Om utvecklingen ska vändas måste tomma ord och handlingsförlamning ersättas av mod och handlingskraft – åtgärder måste genomförs nu.

I det här dokumentet sammanfattar vi situationen för fisken och fisket i Östersjön, hur det påverkar ekosystemet och samhället och vilka nödvändiga åtgärder som behövs för att vända den negativa trenden för Östersjöns miljö. Vi går också kort igenom förra årets kvotprocess och vad som gick fel.


Tidigare versioner av Vägen framåt

Vägen framåt 2023: Nödvändiga åtgärder för Östersjön och fisket. (Publicerad februari 2023)
Vägen framåt – Nödvändiga åtgärder för fiskeripolitiken i Östersjön 2022-2026. (Publicerad september 2022)
Vägen framåt – Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022. (Publicerad januari 2022)