Kvoterna ett hårt slag mot Östersjön

Nu har Östersjöländerna beslutat om fiskekvoter för 2023. Resultatet är ett fortsatt riskfyllt fiske på höga kvotnivåer som riskerar Östersjöns födobas – sillen.

Sill i debatten

Vi har samlat några av de senaste artiklarna i silldebatten.

Provfiske i Baggensfjärden och Tvären

Projektet ReCod har som mål att under fem års tid sätta ut 1–1,5 miljoner torsklarver/år på några utvalda platser i Östersjön. Två av platserna är Baggensfjärden i Stockholms skärgård och Tvären utanför Nyköping. Provfisken i vikarna som genomförts i juni tyder på lovande förhållanden för larverna. Utsättning av torsklarver är i full gång och kommer pågå […]

Hur påverkar motorbåtar Östersjöns grunda vikar?

Joakim Hansen, miljöanalytiker vid Stockholms universitet, kastar vant loss från bryggan vid Askös marina laboratorium. Båten tar sig fram fint på morgonens stilla vatten och vädret är med oss, vilket är tur då en heldag ute i skärgården väntar. Syftet med resan är att undersöka hur små motorbåtar påverkar vattenmiljön i grunda vikar, en fallstudie […]

Stort reportage om det industriella fisket i Östersjön

I senaste numret av ICON finns ett läsvärt reportage om det storskaliga svenska fisket i Östersjön – ett fiske som tömmer havet på fisk samtidigt som det kostar skattebetalarna över 600 miljoner kronor årligen. Ett fåtal yrkesfiskare tjänar på det, samtidigt som fiskbestånden utarmas och kustfiskarna står utan fångst. Journalisten Marcus Lundblad-Joons har intervjuat flera […]

Följ med på provtagningar inom projektet ReCod

I de vikar som projektet ReCod ska sätta ut torsklarver genomförs gedigen provtagning för att säkerställa att förutsättningarna inför och under utsättningarna är optimala. Vi följer med på provtagningar i Baggensfjärden och i Tvären för att kika närmare på vad som krävs för att larverna ska få bästa möjliga start i livet. Det är mycket […]

Uppdatering: Jaris simning för, och över, Östersjön

Nu har Jari Cennet Tammi varit ute i 12 dagar på sitt världsrekordförsök – att simma från Stockholm till Helsingfors. Vi kikar in för att höra hur det går, vilka utmaningar som väntas och vilka utmaningar han redan stött på. Men också för att höra hur det praktiskt går till att simma en sträcka på […]