Tidigt i lördags morse begav sig Lena Näslund, fältreporter för Naturmorgon, ut med Linda Kumblad, forskare och projektledare för Levande vikar, i Östanfjärden, även kallad Högklykeviken. Fjärden är en av de projektvikar som forskarna inom Levande vikar har följt i mer än två års tid. Viken är kraftigt påverkad av övergödning och fysisk påverkan. I takt med att solen går upp över viken berättar Linda i Naturmorgon om vad som gör dessa miljöer så unika och varför det är så viktigt att restaurera grunda havsvikar i Östersjön. Lyssna på inslaget ”Vargdetektiver – och hopp om levande vikar” i Naturmorgon här.

Fältreporter Lena Näslund på Östanfjärden. Foto: Linda Kumblad, Stockholms universitets Östersjöcentrum/BalticWaters

Förra veckan följde Dagens Nyheter med några av forskarna inom Levande vikar ut till en vik på Saltarö i Värmdö för att undersöka småbåtars bidrag till uppgrumling. Forskarna undersöker hur olika sätt att köra fritidsbåtar kan påverka havsmiljön. Det är tydligt att båtlivet är en av de faktorer som påverkar grunda vikar, men det är inte lika klart hur stor betydelsen är. Det ska forskarna nu ta reda på samt ta fram riktlinjer för hur båtar kan köras så miljövänligt som möjligt.

– Eftersom de flesta vikarna längs Svealandskusten är övergödda, så kanske ett litet extra påslag från till exempel båtar kan ha en betydande effekt i en känslig vik. Det är det vi försöker förstå bättre, säger Linda Kumblad till DN.

Läs hela artikeln Så påverkar småbåtar miljön i grunda vikar och få bland annat tips på hur du kan köra båt skonsamt i grunda områden och se intervju med forskarna Sofia Wikström, marinekolog, och Joakim Hansen, miljöanalytiker, båda vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Undersökningen om småbåtars bidrag till uppgrumling är en av flera fallstudier som genomförs inom Levande vikar.

Bild 1. Daniel Costantini från DN fotar Sofia Wikström innan hon glider ner i vattnet för att ta vattenprover före och efter en båt har passerat och undersöka om det grumlar upp. Bild 2: Joakim Hansen tar prover. Foto: Linda Kumblad, Stockholms universitets Östersjöcentrum/BalticWaters

Om Levande vikar

Projektet syftar till att restaurera ett antal kraftigt påverkade grunda havsvikar i Östersjön och samtidigt ta fram och sprida användbar kunskap om lämpliga metoder för hur det kan göras, och vad det kostar. Projektet genomförs av och finansieras av BalticWaters i nära samarbete, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillskjutit medel till Stockholms universitet för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna. Läs mer om projektet här.