På kort tid har BalticWaters etablerat sig som en viktig forskningsfinansiär inom havsmiljöområdet. Genom stiftelsens två utlysningsprogram har sedan 2022 nästan 12 miljoner kronor delats ut till forskning för en frisk Östersjö. Som privat aktör spelar BalticWaters en viktig roll i att snabba på kunskapsuppbyggnaden för arbetet med att bevara och skydda Östersjöns känsliga ekosystem. Med ett aktivt opinions- och kommunikationsarbete sprider stiftelsen kunskapen vidare dit den behövs och gör skillnad i besluten om Östersjön.

Två utlysningsprogram för en frisk Östersjö

Sedan 2022 driver BalticWaters två program som finansierar forskning med koppling till stiftelsen verksamhetsområden: Program för forskningsprojekt och förstudier och Stipendieprogram för forskare i början av karriären. Sedan programmen inleddes har nästan 12 miljoner kronor delats ut till totalt 9 olika forskningsprojekt och 17 stipendiater i början av sin vetenskapliga karriär. Målsättningen för båda programmen är den samma – att utveckla kunskap som kan bidra till bättre och mer effektiva åtgärder för en frisk Östersjö. Det finns ett genomgående fokus på samhällsnytta och praktisk förändring, då forskningen som finansieras ska ha potential att öka kunskapen om åtgärder för att återställa och bevara Östersjöns värdefulla ekosystem.

Privat finansiering är avgörande för att lösa akuta miljöproblem

Östersjön står inför omfattande och komplexa miljöproblem. Det har lett till ett stundande behov av ny och fördjupad kunskap om åtgärder baserade på vetenskaplig grund. I Sverige finansieras forskning genom kombinationen av privata och offentliga medel. Privata finansiärer har möjlighet att driva på kunskapsbyggnaden men trots detta framhåller svenska bidraget till FNs: årtionde för havsforskning för hållbar utveckling att privata satsningar på forskning och utveckling inom havsmiljöområdet släpar efter. Genom BalticWaters utlysningsprogram bidrar stiftelsen med kunskapsutvecklingen, vilket är avgörande i arbetet för Östersjöns miljö. Mot bakgrund av de stora utmaningar Östersjön står inför finns det inte finns tid att vänta – vi måste agera i dag.

Kunskap inom bredare forskningsområden behövs

För att möta de omfattande behov som Östersjön står inför krävs inte bara ökad naturvetenskaplig kunskap. Östersjöns miljöproblem är i hög grad också är sociala problem – vare sig det gäller orsaker, förståelse av problemen eller lösningar. Trots det riktar sig många traditionella utlysningsprogram inom miljöområdet exklusivt till naturvetenskaplig forskning. Genom BalticWaters utlysningsprogram vill stiftelsen främja tvärvetenskapliga initiativ och kunskap genom att finansiera både samhälls- och naturvetenskaplig forskning. Det är viktigt då bättre förståelse om hur vi förvaltar havsmiljön och hur vi kan utforma konkreta åtgärder för att återställa och bevara den är en förutsättning för att förbättra Östersjöns miljöstatus.

Privat finansiering stödjer nya forskares karriär

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning. De utgör en central del i den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Att ta steget från doktorand och postdoktor till självständig forskare kan dock vara svårt och kräver både statlig och privat finansiering. Hård konkurrens och brist på riktade medel kan leda till att nya forskare söker karriärmöjligheter utanför Sverige. Det innebär inte bara en förlust för forskarsverige men slutligen för Östersjöns miljö. Genom Stipendieprogram för forskare i början av karriären kan stiftelsen stödja nya forskare och främja innovation och idéutveckling, vilket behövs för att möta de akuta utmaningar som Östersjön står inför.

Forskningsfinansiär – men också förvaltare av kunskap

BalticWaters utlysningsprogram är initiativ som sträcker sig bortom akademiska korridorer. Med målet att påverka beslut och genomföra åtgärder på vetenskaplig grund, arbetar stiftelsen även med att förvalta och sprida vidare kunskapen från de finansierade projekten. Forskningsresultat kommuniceras ofta ut av både statliga finansiärer och universitetet, men brist på ekonomiska muskler begränsar ofta utsträckningen av den typen av arbete. BalticWaters driver ett aktivt opinionsarbete och ser till att resultaten från finansierade projekt når allmänhet, myndigheter och beslutsfattare – för Östersjön har inte tid att vänta och kunskapen behöver skyndsamt nå de som har möjlighet att omsätta den till handling.

Utlysningsprogrammen möjliggörs av externt stöd

BalticWaters är en insamlingsstiftelse med lång erfarenhet av att utvärdera forskningsprojekt med fokus på åtgärder som kan göra skillnad för Östersjön. Utlysningsprogrammen drivs med stöd av stiftelsens huvudfinansiär och grundare Ann-Sofi Mattson samt av Kerstin Skarne med familj. Men för att kunna upprätthålla och utveckla programmen på lång sikt är stiftelsen beroende av stöd från externa givare. Det är möjligt att bidra till finansieringen av programmen, både som privatperson och företag, genom att skicka ett bidrag. Det går även att kontakta stiftelsen direkt och utforska olika typer av fördjupat samarbete. Tillsammans kan vi bidra till ökad kunskap och verka för en levande Östersjö.

Mer om BalticWaters utlysningar

Vill du veta mer om BalticWaters två utlysningsprogram för forskningsfinansiering? Läs vidare om ”Program för att stödja forskningsprojekt och förstudier” här och ”Program för forskare i början av karriären” här.

Nyfiken på beviljade projekt och utsedda stipendiater?

Stipendiater inom program för forskningsprojekt och forskningsstudier:
– Sex projekt beviljades anslag 2023, läs mer om dem här.
– Fyra projekt beviljades anslag 2022, läs mer om dem här.

Stipendiater inom programmet för forskare i början av karriären:
– Fem stipendiater utsågs i mars 2024, läs mer om dem här.
– Fem stipendiater utsågs i mars 2023, läs mer om dem här.
– Sju stipendiater utsågs i februari 2022, läs mer om dem här.