Policy för företagssamarbeten

Vi behöver inte tycka lika om allt…förutom havet! För oss är det viktigt att samarbetet är gynnsamt för både oss och er och en grundförutsättning för det är att vi delar samma åsikt – havet måste leva. För det finns inget alternativ. Vi samarbetar med organisationer och företag som delar vår vision om ett hav fullt av liv, för oss och framtida generationer.

Frågor och svar om samarbeten

Hur bli man samarbetspartner med BalticWaters?
Genom att bli Havsvän eller Havspartner. Havsvän blir företag och organisationer med en gåva på minst 10 000 SEK på ett år. Havspartner är ett djupare engagemang som vi tillsammans utarbetar. Det kan vara på årsbasis eller över längre tid. Läs mer om hur ni går vidare med ett samarbete på vår företagssida.

Vilka samarbetspartners har BalticWaters idag?
Inom våra storskaliga miljöprojekt samarbetar vi med universitet och institutioner, men även andra stiftelser och kommersiella parter. Läs mer om våra befintliga samarbeten här

Hur ser ett strategiskt samarbete som Havspartner ut?
Möjligheterna är oändliga! Ni kan välja att stödja eller växla upp forskning som vi bedriver redan idag, eller möjliggöra planerade forskningsprojekt. Kanske kan våra verksamheter tillsammans möjliggöra nya projekt för ett levande hav. Eller varför inte bli vikfadder och bidra till årets provfisken i en av Levande vikar projektvikar? Hör av dig till oss så arbetar vi fram ett samarbete tillsammans – som passar både er verksamhet och Östersjön!

Är gåvor avdragsgilla?
Gåvor är inte avdragsgilla.

Kan vi öronmärka en gåva?                           
Gåvor kan inte öronmärkas, däremot kan ni vara trygga i att de oavkortat går till vårt arbete för en friskare Östersjö. Som Havspartner utarbetar vi samarbetet tillsammans, vilket möjliggör att ert engagemang kan riktas till specifika projekt eller initiativ.

Finns det organisationer och företag BalticWaters inte samarbetar med?
Vi samarbetar inte med aktörer som motverkar vår vision och vårt arbete för ett levande hav. Vi samarbetar inte heller med antidemokratiska organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet i droger, spel, vapen eller liknande.

Får vi som samarbetspartners använda BalticWaters logotyp i vår kommunikation?
Det är viktigt att ni som samarbetspartners ska kunna kommunicera med era kunder, partners och intressenter om vårt samarbete! Därför får ni som
samarbetspartner tillgång till material att dela i era kanaler. Stiftelsens logotyp får däremot enbart användas av Havspartners och användandet regleras i avtal som skrivs när samarbetet inleds.

Går det att bidra med gåva under 10 000 SEK?
Självklart! Alla gåvor, oavsett storlek, bidrar till att vi kan starta nya projekt och initiativ samt växla upp våra befintliga aktiviteter. Gåvor under 10 000 SEK kan ges via bidra-sidan för privatpersoner.