Våra samarbetspartners

BalticWaters samarbetar med universitet, myndigheter, länsstyrelser och organisationer för att genomföra projekt. Projekt kan finansieras och delfinanseras av stiftelsen och externpart, de kan genomföras av stiftelsen, extern part eller i samarbete.

Akademi

Stiftelser

 • Ulla och Curt Nicolins stiftelse
 • Thuréus Forskarhem och Naturminne

Samarbetspartners som bidrar direkt till våra projekt och program

 • Ørsted
  I projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön
 • Region Gotland
  I projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön
 • Leader Gute
  I projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön
 • Havs- och vattenmydigheten (HaV)
  I projektet Levande vikar
 • Länsstyrelsen i Stockholm
  I projektet Levande vikar
 • BalticWaters stipendieprogram för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj
 • Stipendietävlingen Elever för Östersjön finansieras av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön