Den Goda Sillen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Den goda sillen.

Sill, eller strömming som den kallas norr om Kalmarsund, är en av få marina arter som anpassat sig till Östersjöns bräckta vatten. Trots att beståndet minskat till historiskt låga nivåer och kustfisket är i kris, väljer Sverige att avvakta med att vidta åtgärder. Politiker och makthavare kan vända den negativa utvecklingen.

Med ”Den goda sillen” vill BalticWaters belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar. Läs om våra fiskeripolitiska råd här.
Det är dags att agera nu, innan det är för sent.

Varför behövs sillen i Östersjön? Hur bestäms kvoterna? Vilken roll spelar sälen egentligen?
Läs svaren i vår FAQ.

Detta kan du göra för sillen

 • Kontakta en politiker. En klassisk, men ack så viktig uppmaning. Politiker på alla nivåer är viktiga för att skapa förändring. Makthavare inom kommuner, riksdag och EU-parlament måste höra att det finns en klar opinion för att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

  För direktkontakt med politiker är mejladressen generellt: förnamn.efternamn@kommunnamn.se, förnamn.efternamn@riksdagen.se, eller förnamn.efternamn@europarl.europa.eu
  Här hittar du kontakter till ansvariga inom kommuner.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i riksdagen.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i EU-parlamentet.

 • Tipsa en journalist. Be en journalist att skriva om sillen, eller att undersöka något speciellt du undrar över. Exempel på intressanta uppslag är hur de olika partierna ställer sig till industrifisket i Östersjön eller varför ingen drar i nödbromsen, trots att sillen nu visar liknande tecken som Östersjötorsken gjorde innan beståndet kollapsade. Det vore också viktigt att undersöka varför försiktighetsansatsen inte följs.
 • Sprid information. Dela artiklar och material i sociala medier så att fler blir uppmärksammade på sillens situation, och så att andra ser att vi är många som bryr oss. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev, vår Twitter och vår Facebook.

Det här kan våra politiker göra nu

 • Samla stöd bland andra Östersjöländer för lägsta möjliga kvoter. Ministerrådet brukar besluta om högre kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna. Det är nu dags att föreslå lägre kvoter.
 • Agera inom ramen för BALTFISH. Arbeta för att fler Östersjöländer uppmärksammar populationernas utsatta situation.
 • Snabba på nationella processer. Agera direkt baserat på kunskapen som redan finns.
 • Flytta ut trålgränsen. Genomför omgående begränsningar av industrifisket i skärgårdarna. I Östersjöbrief 31 visade vi att det går att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil.
 • Arbeta för en ny förvaltning. Vänd er formellt till Kommissionen och ICES för att påbörja en radikal förändring av fiskeriförvaltningen i Östersjön.

Läs mer om våra fiskeripolitiska råd här.
Tipsa gärna en politiker om våra förslag!

Filmer om sillen i Östersjön

Projektmaterial

Östersjöbriefer
16 december 2022   Debattartikel i Aktuell hållbarhet: Cop 15 ett bra tillfälle att lägga om politiken för Östersjön
13 oktober 2022   Miljöorganisation: Fel minister har fiskefrågorna, artikel i Altinget
12 oktober 2022   Lägre fiskekvoter kan rädda sillen, debattartikel i Vasabladet
7 oktober 2022   Debattartikel i Aktuell hållbarhet: Så kan nya regeringen bryta den katastrofala utvecklingen för fisket
3 oktober 2022   Pressmeddelande: Tid att flytta fiskefrågorna från näringsdepartementet
3 oktober 2022   Debattartikel i UNT: ”Så kan Östersjön räddas från överfiske”
28 september 2022   Svar till EU
27 september 2022   Nödvändiga åtgärder för fiskeripolitiken i Östersjön 2022-2026
25 augusti 2022   Sillkrisen är en miljöfråga – var är miljöministern?

9 maj 2022   Kampanj: Hjälp oss rädda Östersjön – Stoppa industrifisket

28 april 2022   Debattartikel: Regeringen måste rädda fiskbeståndet i Östersjön

19 april 2022   Stiftelsens remissvar om sänkt skatt för industritrålare

26 januari 2022   Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022

27 december 2021   DN Debatt ”En industritrålare fångar mer än 413 svenska fiskebåtar”

19 december 2021   DN Debatt ”Stoppa trålarna i Östersjön innan det är för sent”

30 november 2021   Fem målsättningar för en ny fiskeripolitik

12 oktober 2021   Kommentar på nästa års fiskekvoter

30 september 2021   Att veta inför nästa års fiskekvotförhandling

23 september 2021   BalticWaters svarar på samråd avseende fiskemöjligheter för 2022

15 september 2021   Debattartikel i SvD: Värna sillen – flytta ut gränsen för trålning

7 september 2021   BalticWaters fiskeripolitiska råd

11 juni 2021   PM: Vi har inte tid att vänta, sillen i Östersjön måste skyddas nu

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön