Trots ambitiösa mål, konventioner och direktiv om ett hållbart fiske, minskad övergödning och en giftfri
miljö är Östersjön allt annat än ett friskt hav. Men, det finns hopp! Vi på BalticWaters har utarbetat en
vision om en frisk Östersjö baserat på nuvarande kunskapsläge och intervjuer med forskare inom olika
ämnesområden. Genom realistiska mål, omsättning av dagens vetenskap i konkreta åtgärder och ett
långsiktigt arbete för ett mer hållbart samhälle, kan Östersjön tillfriskna.

Rapporten finns i kortversion och i sin helhet. Du kan ladda ned båda nedan.

Varför är det så svårt att leva upp till gällande regelverk inom havsmiljöområdet? Det har vi sökt svaret på i den uppföljande rapporten En politik för en frisk Östersjö, som du hittar här.