Klass 9B från Ebba Braheskolan i Nacka och klass 07b från Lerbäcksskolan i Lund var de två vinnande skolklasserna i BalticWaters stipendietävling Elever för Östersjön. I vinststipendiet ingick ett studiebesök på Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen, där eleverna skulle få bredda och fördjupa sin kunskap om Östersjöns miljöutmaningar och lösningar. BalticWaters hängde med på skolklassernas separata studiebesök i maj.

På entréplan på Baltic Sea Science Center möts man av flera stämningsfulla akvarier. Klassen har fått komma hit innan Skansen öppnar för allmänheten, och eleverna får därför helt ostört gå på guidad visning med några av Skansens pedagoger. En akvarist matar öronmaneterna som flyter runt i en cylinderformad tank, och förklarar att de är den enda maneten som klarar av Östersjöns bräckta vatten. Här uppstår det nyfikna frågor.

– Kan man äta maneter?

– Självklart! Till exempel som chips.

– Men är det protein i då?


En av skolklasserna i akvariedelen på Baltic Sea Science Center. Foto: BalticWaters.

Pedagogerna på Baltic Sea Science Center har studerat ämnen som ekologi och marinbiologi, vilket gör att de besitter djup kunskap om Östersjön. De varvar genomgången om Östersjöns djur- och växtliv med diskussioner om människans påverkan på Östersjöns miljö. Klasserna är pålästa om Östersjön efter att ha skrivit sina uppsatser, och lyckas oftast svara på frågorna pedagogerna ställer. Däremot blir eleverna förvånade lite då och då, till exempel när de får reda på att blåstångens förökning synkroniserar med sommarens fullmånekvällar, en observation som uppdagades i ny forskning om blåstång.

Joakim Odelberg berättar om sitt arbete med marina miljöfrågor. Foto: BalticWaters.

Efter rundturen på akvariet får eleverna en inblick i åtgärderna som tas för att bekämpa Östersjöns miljöutmaningar. Bevarandefilmaren och fotografen Joakim Odelberg är med och berättar om sitt arbete med bland annat marina miljöfrågor. BalticWaters är också på plats och berättar om stiftelsens verksamhet och arbete med forskningsprojekt i hav och på land.

Eftersom klassen har vunnit stipendietävlingen bjuder Baltic Sea Science Center även på en exklusiv rundvandring bakom kulisserna på akvariet, någonting som vanliga besökare inte får uppleva. Pedagogerna berättar om logistiken bakom akvariets dagliga drift och klasserna får kika på foderkylen, vattenreningssystemet och även bryggorna ovanför akvarierna som används för att mata fiskarna.

Vänster: Sill flockar till toppen av akvariet när en av Skansenpedagogerna matar dem från akvariebryggan. Ovan höger: Akvarium med abborrar där akvariemiljön ska efterlikna miljön nära bryggor.

Efter att eleverna varit bakom kulisserna på akvariet är det tipspromenad, och ett pris utlovas till den som får flest rätt. Klassen går ivrigt runt och svarar på frågorna, som handlar om allt från sillens utseende till Sveriges reningsverk. Ännu livligare stämning blir det när vi går vi till labbet. Här får eleverna undersöka växtplankton i mikroskop och tävla i att identifiera olika slags organismer som finns i Östersjön i ett mikroskop. För att göra tävlingen svårare har pedagogen även smugit med ett PIT-märke (passive intergrated transponders), en tagg som används för att märka torsk och spåra torskindivider.

Vänster: Organismerna som eleverna fick identifiera med hjälp av mikroskop och uppslagsverk. Ovan höger: Mikroskopisk vy av växtplankton. Foton: BalticWaters.
Elever och Skansenpedagog i labbsalen på Baltic Sea Science Center. Foto: BalticWaters.

– Vi är ju väldigt tävlingsinriktade, kanske är det bäst om alla inte rättar sina egna svar, påpekar en elev.

En rättvis rättning senare koras fyra vinnare, som får varsin påse konfektyr från Skansens butik.

En av Skansenpedagogerna går igenom svaren på frågorna från tipspromenaden. Foto: BalticWaters.

Klasserna har även fått i uppgift att reflektera vad de har fått med sig för kunskap och om deras uppfattning om Östersjön har förändrats efter studiebesöket. De upplevde att besöket var innehållsrikt och underhållande, och att de fick en bred genomgång av livet i Östersjön och människans påverkan på havet.

– Att få ett inblick i livet i Östersjön gjorde det hela även mycket mer verkligt. Det blir lättare att aktivt tänka på det (anm. miljöproblemet i Östersjön) då man på ett annat sätt kan se det man kämpar för framför sig, uttrycker en av klasserna i sin reflektion.

– Vi kommer alla ta med oss den lärdom vi fått från detta vidare i livet och hjälpa till att sprida vetskapen om allt till andra i vår omgivning.

Ett stort tack till Baltic Sea Science Center för studiebesöket och ett stort tack till skolklasserna för ert engagemang!

Om stipendietävlingen Elever för Östersjön

Stipendietävlingen riktar sig till skolklasser i årskurs 8 till 9 och syftar till att uppmuntra klasserna att arbeta med Östersjörelaterade miljöfrågor och diskutera åtgärder som kan bidra till ett friskare hav. Målet är att eleverna får en fördjupad förståelse om hur människan kan nyttja de marina resurserna mer hållbart. Initiativet genomförs av BalticWaters, i samarbete med Skansen, och finansieras av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse. Läs mer om Elever för Östersjön här.