Tiden går fort när man har kul. Nu har det gått 3 månader sedan Douglas Bjäresten och Lisa Stockhaus påbörjade stiftelsens traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer och nu är det dags att säga hejdå. Men först sätter vi oss ned med dem för att höra hur det haft det, och vad de tar med sig från en intensiv traineeperiod.

Lisa, som har en masterexamen i International Administration and Global Governance, och Douglas, med en kandidatexamen i nationalekonomi, har under traineeperioden träffat forskare och riksdagsledamöter för att få mer kunskap om Östersjöfrågor och hur forskningsrön kan användas i beslutsfattande.

– Att vi har fått möjligheten att ta del av hela stiftelsens arbete, testa på livet som marinbiolog, möta politiker i riksdagen och utifrån det välja ett ämne att fördjupa oss i under programmet har varit lärorikt. Det är inte alla traineeprogram som kan erbjuda en sådan form av upplägg, säger Lisa.

Med traineeprogrammet vill BalticWaters ge nyexaminerade samhälls-vetare en fördjupad förståelse om dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna, att på sina kommande arbetsplatser, verka för en grön omställning.

Douglas instämmer och berättar att det var just upplägget på traineeprogrammet som först fick honom att ansöka.

– Det har varit givande att få en Östersjö-utbildning från stiftelsen och samtidigt ha träffat så många olika aktörer inom dessa frågor. Det, i kombination med att designa och arbeta fram ett policypapper, har varit ett grymt upplägg för att sätta sig in i miljöpolitiska frågor, säger Douglas.

Lisa och Douglas med hela Östersjön bakom sig.
Foto: Frida Tornberg, BalticWaters

Olika utbildningsbakgrund ger nya perspektiv

Ett av syftena med traineeprogrammet är att koppla ihop två personer med olika utbildningsbakgrund för att tillsammans arbeta runt ett valt tema, vilket har visat på sina fördelar, men också utmaningar.

– Det har på ett sätt varit utmanande eftersom jag är van att prata med studiekamrater som läst samma program som jag, och nu ska jag göra mig förstådd på ett annat sätt än vad jag är van vid. Men jag ser också fördelar med att samarbeta med andra discipliner, just jag och Lisa har kompletterat varandra bra, säger Douglas.

– Att arbeta med en person från en annan disciplin tvingar mig att tänka till varför jag gör som jag gör, vilket kanske inte är självklart för andra. Men jag och Douglas har dragit nytta av varandras styrkor och kompetens inom våra olika utbildningsområden, vilket är roligt, instämmer Lisa.

Från komplex fråga till konkret policypapper

Både Lisa och Douglas tycker att det har varit kul att fördjupa sig i en specifik fråga, speciellt då ämnet de valt är aktuellt och involverar både forskare, myndigheter och andra aktörer som jobbar med fiske. Under sin tid har de fokuserat på att undersöka hur lönsamheten i det svenska fisket kan öka.

– Vi har valt ett ämne som skulle kunna resultera i en stor rapport, medan vi ska ta fram ett avgränsat policypapper på en relativt kort tid. Det har varit en utmaning från början, att koka ner en så komplex fråga, med fler olika perspektiv till något konkret, förklarar Lisa.

Samtidigt har det varit värdefullt att få en inblick i miljöpolitiken och pågående diskussionerna om olika lösningar på miljöproblem.

– Det har blivit tydligt för mig, efter att ha pratat med personer som kommer från olika discipliner, att båda kan ha rätt utifrån deras ansvarsområde och från deras vinkel, vilket också gör det svårt i praktiken när lösningar på problem ska till, säger Douglas.

Tiden som trainee på BalticWaters

Programmet syftar till att traineerna ska få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav – och ge färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. Nu när årets traineeprogram nått sitt slut blir det extra spännande att höra vad traineerna tar med sig från tiden på stiftelsen.    

– En insikt är att det jag studerat faktiskt kommer vara till nytta ute i arbetslivet. Mycket av den kunskap och verktyg jag fått från universitetet har jag kunnat konkretiserat och använda praktiskt under traineeprogrammets gång. Sen har jag också fått det bekräftat för mig att jag kommer vilja arbeta med miljöfrågor i framtiden, säger Lisa.

Douglas hade vid början av programmet inte ett tydligt miljöintresse kopplat till just Östersjön, något som nu har förändrats.

Douglas och Lisa blickar ut mot horisonten.
Foto: Helene Limén, BalticWaters

– Jag har lärt mig så mycket om Östersjöns miljö! Oavsett om jag kommer jobba med miljöfrågor i framtiden eller inte så har ett genuint intresse vuxit fram hos mig. Tiden på stiftelsen har väckt tankar hos mig som jag tar med mig till framtida arbetsplatser, berättar han.

Till hösten planerar Douglas att fortsätta sina studier och söka till mastersprogrammet inom nationalekonomi. Lisa ska ut i verkligheten och strävar mot att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till det marina, gärna utomlands. Vi önskar Lisa och Douglas stort lycka till och hoppas våra vägar kommer korsas i framtiden!  


Tre snabba med Lisa och Douglas

Vilket av stiftelsens projekt är din favorit?  
– ReCod, för att jag älskar fisk, skrattar Lisa. Alla projekt är såklart spännande, men det är något speciellt med ReCod. Projektet är så konkret, svarar hon.

Douglas har lite svårare att bestämma sig. 
– Mitt favoritprojekt är ReCod, men jag har jobbat och läst så mycket om fisk och fiske under traineeperioden vilket såklart färgat mitt val en aning. Men jag tycker också att Levande vikar är väldigt intresserad, där forskarna tar ett stort helhetsgrepp och ska restaurera fyra havsvikar. Men å andra sidan är projektet Cirkulär NP också spännande, så det är svårt att välja, säger Douglas och ler.

Vad tar du med dig från tiden på stiftelsen?
– Tron på att det går att förändra den kritiska situationen i Östersjön, svarar Douglas.
– Hur praktiskt och konkret det faktiskt är möjligt att jobba med de här frågorna, det tror jag är väldigt unikt – tyvärr, svarar Lisa.

Fyll i meningen: ”Det som överraskade mig med att vara trainee på stiftelsen är…”
– …hur involverade BalticWaters är i olika delar av olika processer – allt från forskare, politiker, fiskare och andra intressenter – för att göra skillnad, det är häftigt, säger Lisa.
– …att de som jobbar på stiftelsen inte är en homogen grupp. Det är personer som kommer från olika bakgrunder och samlats här för att jobba mot ett gemensamt mål, det tyder på att det går att samarbeta mellan discipliner och branscher, svarar Douglas.

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet vänder sig till nyexaminerade jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger och pågår i tre månader. 2022 var andra året som stiftelsen genomförde traineeprogrammet, vill du veta mer om hur det är att vara trainee hos oss? Läs då intervju med 2021 års traineer Amanda Öberg och Vilma Johansson här. Under hösten 2023 kommer stiftelsen ta emot 2–4 nya traineer, så håll utkik på vår hemsida.